ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ

ในช่วงระหว่างปีที่หลวงพระบางจะมีกิจกรรม ประเพณีต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมชนเผ่า วันสำคัญทางพุทธศาสนาต่าง ๆ ซึ่งประเพณีเหล่านี้น่าสนใจมาก ดังนั้นหากท่านมีโอกาส สามารถ เลือกมาเยือนหลวงพระบางในช่วงที่มีกิจกรรมดังกล่าวได้ดังนี้

เรามีรายละเอียดของประเพณีสำคัญบางอย่างดังนี้:

เมษายน

 • ปีใหม่ลาว - ช่วงวันที่ 14-16 เมษายน

  เทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน ช่วงเวลาเดียวกันกับสงกรานต์ที่ประเทศไทย เทศกาลนี้จะเป็นช่วงเวลาก่อนฤดูฝนจะเข้ามา เป็นการแสดงความขอบคุณต่อน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในท้อง ถิ่น ดังนั้น กิจกรรมสำคัญ คือการสรงน้ำพระตามวัดต่าง ๆ อีกทั้งสรงน้ำพระสงฆ์ที่เดินแห่เป็นขบวนยาวรอบเมือง การเล่นน้ำของคนที่นี่ จึงเปรียบเหมือนการชำระล้างร่างกายให้สะอาด พร้อมที่จะรับสิ่งดี ๆ ที่จะเข้ามาในช่วงปีใหม่ลาว

กันยายน

 • บุญแข่งเรือ - วันที่ 3 ถึง 4 กันยายน

  บุญแข่งเรือ หรือ บุญส่วงเฮือ หรือ บุญเดือนเก้า จัดขึ้นทุกปีโดยในวันแรก จะมีตลาดนัด โดยทางเมืองจะปิดถนนสายกลาง และพ่อค้าแม่ขายจะนำสินค้าออกมาขาย ผู้คนทั้งจากหลวงพระบางและแขวงอื่น ๆ ก็จะหลั่งไหลเข้ามาจับจ่าย เที่ยวชมในบริเวณงาน วันต่อมา ช่วงเช้าตรู่ ทุกคนจะพร้อมใจกันออกมาใส่บาตรพระสงฆ์หลายร้อยรูปตามท้องถนนทั่วเมืองหลวงพระบางนับว่าเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจมาก และในช่วงสาย ผู้คนก็จะแต่งกายสวยงามเพื่อเข้าไปฟังธรรมกันที่วัดใกล้บ้าน ในช่วงบ่าย บนถนนเส้นน้ำคาน ในเมืองหลวงพระบาง จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่คอยเฝ้าชมพิธีแข่งเรือ ตลอดช่วงบ่าย จนถึงค่ำ นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่ควรพลาดมาชม

ตุลาคม

 • บุญออกพรรษา บุญไหลเรือไฟ - วันที่ 8 ตุลาคม

  งานไหลเรือไฟ (วันออกพรรษา) วันที่ 20 ตุลาคม ในคืนพระจันทร์เต็มดวงนี้ แต่ละหมู่บ้านในเมืองหลวงพระบาง จะตระเตรียม เรือไฟ รูปทรงต่าง ๆ ประดับด้วยเทียนหรือตะเกียงอันสวยงาม แห่เป็นขบวนไปยังวัดเชียงทอง วัดที่สำคัญและเป็นที่เคารพสักการะของคนหลวงพระบาง ตั้งอยู่บริเวณสุดปลายแหลมของหลวงพระบาง ฝั่งแม่น้ำโขง จากนั้นประชาชนจะร่วมกันไหลเรือไฟทุกลำ ลงสู่แม่น้ำโขง บริเวณวัดเชียงทอง ส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้ โดยการลอยกระทงใบตองตามแม่น้ำโขงได้เช่นกัน

ธันวาคม

 • ปีใหม่ม้ง

  ปีใหม่ม้ง ส่วนใหญ่จะจัดประมาณช่วงกลางเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ชนเผ่าม้งจะเฉลิมฉลองปีใหม่ตามหมู่บ้านของตนเอง ด้วยการแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าสีสันสดใส ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว แดง ขาว ส้ม พร้อมด้วยประดับประดาด้วยเครื่องประดับเงิน มีกิจกรรมการโยนลูกบอลจีบกัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ภายในงานยังมีกิจกรรมการละเล่นของชนเผ่าม้งที่น่าสนใจอีกมากมาย

 • เทศกาลหนัง หลวงพระบาง

  เทศกาลหนังจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงต้นเดือนธันวาคม โดยผู้จัดจะนำหนังที่น่าสนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาฉายภายในงานให้ผู้คนท้องถิ่นได้ชมกัน