เดอะเบลรีฟบูทีค โฮเทล

เดอะเบลรีฟบูทีค โฮเทล ตั้งอยู่ใจกลางเหมืองหลวงพระบาง ฝั่งติดกับแม่น้ำโขง ไม่ไกลจากวัดเชียงทอง วัดหนอง และวัดแสนสุขขาราม จากโรงแรมไปถึงตลาดใช้ระยะเวลาโดยประมาณไม่เกินสิบนาที อีกทั้งยังอยู่บริเวณใกล้เคียงไนท์มาเก็ตมีผ้าไหม ผ้าปัก และผ้าทอของลาวอันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม

เดอะเบลรีฟบูทีค โฮเทลของเรานั้นอยู่ติดแม่น้ำโขง จุดเด่นของโรงแรมคือทุกห้องนอนของโรงแรม สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของแม่น้ำโขงไกลสุดสายตา และมีเสน่ห์อย่างหาที่เปรียบมิได้

เดอะเบลรีฟบูทีค โฮเทล บริการห้องพักอันสวยหรูหรา งดงาม ตกแต่งอย่างมีเสน่ห์ ผสมผสานระหว่างความเป็นหลวงพระบางกับความสะดวกสบายแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัว และมาตรฐานการบริการที่ประทับใจ

เดอะเบลรีฟบูทีค โฮเทล ประกอบด้วย อาคารสามหลัง หลังกลาง เป็นอาคารแบบโคโลเนียล สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นบ้านของเจ้าเมืองหลวงพระบางในสมัยนั้น ออกแบบและสร้างโดยสถาปนิก ชาวฝรั่งเศษ อาคารแต่ละหลัง และแต่ห้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นมีความงาม ผสมผสานความเป็นหลวงพระบาง กลิ่นไอล้านนาและ แบบร่วมสมัย ทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครัน ท่านสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงอันสวยงามได้จากห้องพักทุกห้องของโรงแรม นอกจากนี้ โรงแรมยังมีร้านอาหาร เดอะเบลรีฟ เทอเรซ บริการอาหารไทย และ ลาว โดยร้านตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงแรม ติดชายฝั่งแม่น้ำโขง ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้า กลางวัน และอาหารเย็น อีกทั้งยังเหมาะสำหรับการนั่งดื่มเครื่องดื่มเย็น ๆ พร้อมกับซึมซับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินอันสวยงามที่แม่น้ำโขงได้ที่นี่ใต้ ร่มต้นมะขามขนาดใหญ่ที่ เดอะเบลรีฟ เทอเรซ

นอกจากนี้ทางโรงแรมยินดีจัดงานในโอกาสพิเศษของท่าน เช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงานหรืองานสำคัญต่าง ๆ เดอะเบลรีฟ บูทีค โฮเทล จะเป็นสถานที่พักผ่อนในหลวงพระบาง ที่อยู่ในความทรงจำของท่านตลอดไป

โรงแรมเบลรีฟ บูทีค โฮเทล มีเจ้าของเป็นคนเยอรมัน บริหารงานโดยผู้จัดการคนไทยสองท่านคือ คุณพอล ฟอนจอร์แดน และคุณมนสิชา จุฬะรุ่งเรือง